PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2018

Strona główna » Aktualności » PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2018

data dodania: 2018-10-19 08:31:59
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej

 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych

 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

   

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: październik 2018r. – czerwiec 2019r.

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Częstochowie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach, który przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

do 30.09.2018 r. – 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN, dla osoby w rodzinie,

od 01.10.2018 r. – 1.402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 PLN dla osoby w rodzinie,

stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym.

Osoba ubiegająca się o świadczenie w formie skierowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu powinna udać się do pracownika socjalnego zgodnie z miejscem zamieszkania. Pracownik socjalny po sprawdzeniu czy osoba kwalifikuje się do tej formy pomocy wystawia skierowanie.

Osoby, które nie korzystają z pomocy tut. Ośrodka zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody gdy ich aktualna sytuacja życiowa i dochodowa nie jest znana i Ośrodek nie dysponuje aktualnym wywiadem środowiskowym.

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

 

 

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018

obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

  1. Artykuły warzywne i owocowe:
  - groszek z marchewką 3,6 kg,
  - fasola biała 3,6 kg,
  - koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
  - buraczki wiórki 1,05 kg,
  - powidła śliwkowe 1,80 kg,

  2. Artykuły skrobiowe:
  - makaron jajeczny 4,5 kg,
  - makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  - ryż biały 3 kg,
  - kasza gryczana 1,5 kg,
  - herbatniki maślane 0,8 kg

  3. Artykuły mleczne:
  - mleko UHT 7 l,
  - ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg

  4. Artykuły mięsne:
  - szynka drobiowa 3 kg,
  - szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  - pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  - kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  - filet z makreli w oleju 1,7 kg

  5. Cukier:
  - cukier biały 4 kg,
  - miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

  6. Tłuszcze:
  - olej rzepakowy 4 l

  7.Dania gotowe:
  - gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL realizowane będą w formie warsztatów o tematach:

 • przeciwdziałanie marnowaniu żywności

 • ekonomia i zarządzanie budżetem domowym

 • zdrowe odżywianie

 • praktyczne warsztaty kulinarne

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

  Żywność w ramach POPŻ wydawana jest osobom potrzebującym nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do Banku Żywności w Częstochowie, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

czytano: 206 razy

autor: opslazy.pl

Strona główna

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe