Koordynacja

Strona główna » Świadczenia rodzinne » Koordynacja

I n f o r m a c j a

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r., zadania koordynacji w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych realizowane będą przez Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ( tel. 32 606 33 56, 32 606 33 65)


Adres do korespondencji

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe